• پشت پرده خانه تکانی جدید ملک سلمان

    پشت پرده خانه تکانی جدید ملک سلمان

    پادشاه عربستان در تلاش است تا با مهره چینی های هدفمند پسران خود را در سمت ها و پست های حساس منصوب کند به گونه ای که محمد بن نایف نتواند علیه جانشین ولیعهد یعنی محمد بن سلمان اقدامی انجام دهد .