• نزدیک به ۱۰۰ درصد گوشی های موجود قاچاق است!

    نزدیک به ۱۰۰ درصد گوشی های موجود قاچاق است!

    عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، گفت: بخش خصوصی در انتظار رجیستر شدن گوشی های موبایل است.