• این تبلت جدید خیال پدر و مادرها را راحت می کند!

    این تبلت جدید خیال پدر و مادرها را راحت می کند!

    آمازون امکانی فراهم کرده که به والدین اجازه می‌دهد بتوانند بر استفاده‌ی کودکانشان از تبلت نظارت کنند. این نظارت به‌وسیله‌ی داشبورد رایگان والدین (Parent Dashboard) صورت می‌گیرد. این داشبورد به‌سادگی با هر مرورگری قابل ‌دسترسی است.