• روش های مقابله با شپش سر

    روش های مقابله با شپش سر

    عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: ابتلا به شپش فاجعه‌ای بزرگ نیست و ممکن است حتی تمیزترین فرد نیز درگیر آن شود،از این رو نباید بابت آن خود را سرزنش کردبلکه باید فوری برای درمان به پزشک مراجعه کرد.