• حکایت رئیس جمهوری که خلف وعده کرد و کنار گذاشته شد!

    حکایت رئیس جمهوری که خلف وعده کرد و کنار گذاشته شد!

    بررسی وعده‌های دوران تبلیغات انتخاباتی اولاند پس از گذشت 5 سال نشان می‌دهد که وی تقریبا در تحقق هیچ یک از وعده‌های خود موفق عمل نکرده و همین امر کوجب شده که وی به رئیس‌جمهور تک‌دوره‌ای فرانسه تبدیل شود.