• لزوم ترک زمین تا ۱۰۰ سال آینده!

    لزوم ترک زمین تا ۱۰۰ سال آینده!

    به دلیل برخورد سیارک­‌ها، بیماری­‌های همه­‌گیر، ازدیاد بیش از حد جمعیت و تغییرات آب و هوا، زندگی بر روی زمین در معرض خطر نابودی قرار دارد.