• پیام محرمانه رهبری به سران فتنه

    پیام محرمانه رهبری به سران فتنه

    کسی که وارد عرصه‌ی سیاست میشود، باید مثل یک شطرنج‌باز ماهر هر حرکتی را که می‌کند، تا سه تا چهار تا حرکت بعد از او را هم پیش‌بینی کند.

  • توصیه های رهبری به جوانان کشور

    توصیه های رهبری به جوانان کشور

    جایگاه قشر جوان در دیدگاه مقام معظم رهبری همواره حائز اهمیت بوده و به بهانه مناسبت‌های مختلف ایشان با بیانات ارزشمند خود آنان را مورد هدایت قرار داده‌اند.