• توصیه های رهبری به جوانان کشور

    توصیه های رهبری به جوانان کشور

    جایگاه قشر جوان در دیدگاه مقام معظم رهبری همواره حائز اهمیت بوده و به بهانه مناسبت‌های مختلف ایشان با بیانات ارزشمند خود آنان را مورد هدایت قرار داده‌اند.