• همه چیز درباره بررسی پرونده بابک زنجانی

    همه چیز درباره بررسی پرونده بابک زنجانی

    بابک زنجانی، فردی است که بهانه‌ای شد برای اینکه مناقشات دو قوه مجریه و قضائیه بعد از موضوعاتی از قبیل لغو سخنرانی نمایندگان مردم و.... این بار رنگ و بوی دیگری به خود گیرد.