• بیمه کتابداری برای معدن‌چیان یورت!

    بیمه کتابداری برای معدن‌چیان یورت!

    معدن‌چیان گفتند: نصف هزینه‎ای که از دیروز برای امدادرسانی در این معدن انجام شده در راه امنیت، حقوق و رفاه کارگران صرف می‎شد، امروز شاهد چنین اتفاقی نبودیم.