• سال گذشته؛ بدترین سال دیپلماتیک برای عربستان

    سال گذشته؛ بدترین سال دیپلماتیک برای عربستان

    عربستان سعودی بدترین سال دیپلماتیک را برای خود در سال ۲۰۱۶ رقم زد و شاخص‌های سال ۲۰۱۷ نیز برای عربستان منفی به نظر می‌رسد چراکه عربستان کم کم هم‌پیمانان خود را از دست می‌دهد و در شکل گیری روابط به دور از "بذل و بخشش‌های نفتی" دچار مشکل شده است.