• میوه های برای جدال با آلزایمر

    میوه های برای جدال با آلزایمر

    بیماری آلزایمر یک اختلال عصبی و یکی از شایعترین بیماری‌های زوال عقل است و ششمین علت مرگ در سراسر دنیا و بویژه در ایران است.