• جاسازی ۱۰ کانتینر کالای قاچاق تهِ یک لنج

    جاسازی ۱۰ کانتینر کالای قاچاق تهِ یک لنج

    در یک مورد بازرسی از شهرهای ساحلی توسط دستگاههای نظارتی، مشخص شد که در یک محموله ته لنجی که بر اساس قانون تنها بایستی مایحتاج معمول افراد از طریق آن وارد شود حدود ۱۰کانتینر کالا تخلیه شده است.

  • نابودی صنعت تایر ایران نزدیک است

    نابودی صنعت تایر ایران نزدیک است

    ارتقای سطح حمایت ها از صنعت تایرسازی با افزایش تعرفه واردات محصولات اینچنینی از چین ضرورتی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،اعمال آن در شرایط کنونی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.