• آخرین گزارشات از وضعیت خودروهای ایرانی

    آخرین گزارشات از وضعیت خودروهای ایرانی

    موسسات استاندارد بسیاری از کشورهای جهان، آخرین گزارش وضع کیفی خودروهای تولید شده را به عنوان شاخصی برای مشتریان در شناخت نقاط قوت و ضعف محصولات متنوع بازار خودرو در نظر می‌گیرند.