چندی پیش دانشمندان انگلیسی موفق شده اند با استفاده از نوعی کامپیوتر «سن مغز» انسان را با توجه به حجم مغز او پیش بینی کنند. تحقیقات اخیر کارشناسان نشان از تفاوتی آشکار میان سن واقعی و سن مغز داشته است.

کامپیوترهایی برای تعویق در مرگ به کمک انسان می آیند‎عصر فردا: احتمالاً شما هم متعجب خواهید اگر بشنوید در آینده ای نه چندان دور می توانید از زمان مرگ خود آگاه شوید.

بر این اساس، ارتباط مستقیمی میان شرایط فیزیکی و ذهنی آن دسته شرکت کنندگانی که دوران پیری خود را طی می کنند دیده می شود. دو مسئله ای که خطر مرگ زودرس را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. آگاهی یافتن از شرایط و سن مغز به تشخیص برخی بیماری ها و به تبع آن پیش بینی مرگ زودرس کمک می کند. این شیوه جدید که در واقع نوعی MRI بسیار پیشرفته است، سن مغز مشخص می شود.

بالاتر بودن عدد به دست آمده از سن واقعی فرد، هشداری است که پزشکان را نسبت به وجود نوعی بیماری های مرتبط با قوای شناختی آگاه می کند. تغییر در سبک زندگی و بهره مندی از رژیم غذایی صحیح اولین اقدام در مواجهه با چنین شرایطی است. مراجعه به درمان گر و پیگیری دوره های شناخت درمانی گام های بعدی برای پیشگیری از مرگ زودرس و کاهش فاصله میان سن واقعی و سن مغز است. با توجه به آنچه گفته شد، در آینده ای نه چندان دور کامپیوترها به انسان کمک می کند مرگ زودرس از او دورتر شد و یک قدم به آرزوی جاودانگی نزدیک تر شود.

منبع: شفقنا زندگی
انتهای پیام/

ارسال نظر