دولت در لایحه بودجه 96 هزینه تعویض پلاک خودرو را 70 هزار تومان در نظر گرفته است.

عصر فردا: هزینه تعویض پلاک به موجب (ردیف ۴ جدول شماره ۱۶ ضمیمه) درخصوص خودروهای با ارزش کمتر از ۵۰ میلیون تومان و بیش از ۵۰ میلیون از مبلغ ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان تغییر کرده است.

 

بر این اساس خودروهایی که کمتر از ۵۰ میلیون تومان ارزش دارند، ۲۰ هزار تومان به هزینه تعویض پلاک آنها افزوده شده و خودروهایی که بیش از ۵۰ میلیون تومان ارزش دارند، ۳۰ هزار تومان از هزینه تعویض پلاک آنها کاسته شده است.

 

قابل توجه آن‌که، با توجه به اینکه نیروی انتظامی مسئول کنترل قبض دریافت مالیات نقل و انتقال گردیده است، مشخص نیست آیا تکلیف دفاتر اسناد رسمی درخصوص وصول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو منتفی می‌گردد یا خیر که در بند (ط) تبصره مذکور دارای ابهام است.

 

همچنین هزینه تعویض پلاک موتورسیکلت نیز در این لایحه ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

 

این شرایط بیانگر این مسئله است که برای دولت حمایت از قشر ضعیف اهمیتی نداشته و آنها باید مبلغی برابر با قشر مرفه جامعه پرداخت کنند.

 

همچنین در مورد حمایت از تولید داخل (اکثر خودروهای تولید داخل قیمت زیر ۵۰ میلیون دارند) نیز اقدامی صورت نگرفته و هزینه تعویض پلاک آنها با خودروهای وارداتی برابر است.

ارسال نظر